mb steigimas

MB steigimas. Kodėl vertėtų rinktis tokią įmonę

MB steigimas skirtas žmonėms, siekiantiems kurti smulkųjį, nereikalaujantį didelių investicijų, šeimos verslą; tiems, kurie vienas kitą gerai pažįsta ir nori dalyvauti MB valdyme ir veikloje. Mažosios bendrijos išskirtinumą lemia galimybė MB steigti daugiau nei vienam steigėjui (fiziniam asmeniui), dalyvio (nario) ribota civilinė atsakomybė, nėra reikalavimo dėl minimalaus kapitalo dydžio, MB neprivalo turėti vadovo, verslo egzistavimas paremtas asmeninėmis savybėmis grįsto bendradarbiavimo principu. Mažosios bendrijos steigėjų gali būti ne daugiau kaip 10.

MB gali turėti ir įgyti bet kokias civilines teises ir pareigas, išskyrus tas, kurioms atsirasti reikalingos tokios fizinio asmens savybės kaip lytis, amžius bei giminystė. Mažoji bendrija, kaip ir kiti privatieji juridiniai asmenys, gali verstis ta veiklos rūšimi, kuri nėra teisės aktų uždrausta. Įstatymų nustatytais atvejais juridiniai asmenys, taip pat ir MB, gali imtis tam tikros rūšies veiklos tik gavę įstatymų nustatyta tvarka išduotą leidimą ar licenciją.

Mažosios bendrijos įstatymas įtvirtina galimybę MB steigėjams (nariams) pasirinkti vieną iš dviejų mažosios bendrijos valdymo organų struktūrų. Pirmuoju atveju MB steigėjai (nariai) galėtų apsispręsti, kad MB valdymo organas bus tik mažosios bendrijos narių susirinkimas, kuris kartu būtų ir mažosios bendrijos valdymo organas. Antruoju atveju mažosios bendrijos steigėjai (nariai) galėtų apsispręsti, kad MB valdymo organai bus narių susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas – mažosios bendrijos vadovas.

MB taikoma Pelno mokesčio įstatyme numatyta 5 proc. pelno mokesčio lengvata, jei mažojoje bendrijoje yra ne daugiau kaip 10 darbuotojų ir jos metinė apyvarta neviršija 1 mln. litų, bei neatitinka Pelno mokesčio įstatymo 5 str. 3 d. nustatytų sąlygų.

MB steigimo atveju Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikiamas:

  1. prašymas įregistruoti MB;
  2. MB steigimo sutartis arba steigimo aktas (ir jų pakeitimai, jeigu steigimo sutartis ar steigimo aktas buvo pakeisti iki MB įregistravimo);
  3. MB nuostatai (2 egzemplioriai);
  4. licencija, jeigu pagal įstatymus licencija turi būti išduota iki MB įsteigimo.

Į  mažąją bendriją gali būti pertvarkomi šių teisinių formų juridiniai asmenys: individualioji įmonė, akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė, tikroji ūkinė bendrija, komanditinė ūkinė bendrija, kooperatinė bendrovė, žemės ūkio bendrovė.

MB steigimas įmanomas ir el. būdu. Tai galima atlikti internetiniu adresu www.registrucentras.lt/savitarna

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *