Laukite žiemos atlikę tepalų keitimą Vilniuje

Tepalų keitimą Vilniuje atliekantys „R2L“ autoserviso meistrai rekomenduoja šiuo reikalu pasirūpinti prieš žiemą. Lietuviškos žiemos dažnai nustebina savo šaltukais, tad jiems užpuolus ne laikas lėkti į autoservisą. Nau­juo­se te­pa­luo­se ne­bus su­si­kau­pę įvai­riau­sių nuo­sė­dų, di­li­mo pro­duk­tų, van­dens kon­den­sa­to, tad ir vargo nebus. Šaltajam metų laikui prasidėjus reikėtų pilti ne to­kius klam­pius sin­te­ti­nius te­pa­lus. Sin­te­ti­nę aly­vą pui­kiai tin­ka nau­do­ti esant iki 30 laips­nių šal­čio. Ge­res­nės ko­ky­bės, skys­tes­nė alyva ge­riau skver­bia­si į tar­pus, mažiau dyla va­rik­lio da­lys, o jis pats dir­ba sklan­džiau.

 

Va­rik­lio te­pa­lai kei­čia­mi re­gu­lia­riai, at­siž­vel­giant į tai, ko­kio kli­ma­to są­ly­go­mis nau­do­ja­mas au­to­mo­bi­lis bei ko­kios mar­kės, kla­sės ir ko­ky­bės pi­la­mi va­rik­lio te­pa­lai. Mineralinę alyvą keiskite kas 6000 – 10 000 km, pusiau sintetinę – kas 8 000 – 12 000 km, sintetinę – kas 15 000 km ir daugiau. Kiekvieno automobilio gamintojas nurodo kilometrų skaičių, kurį nuvažiavus tepalus rekomenduojama keisti. Tepalus keisti nėra poreikio, jei automobiliu važiuojama nedažnai. Tačiau jei jam tenka didelės apkrovos, labai šaltas arba karštas oras ir t.t., tepalai „atidirba“ savo darbą ir reikalauja keitimo.

Kas gi atsitinka su automobilio naudojamais tepalais? Alyva juoduoja, nes į ją patenka degalų degimo produktų, tarp jų ir suodžių. Ypač greitai spalva keičiasi dyzeliuose. Jai senstant atsiranda nuosėdos ir nuodegos ant variklio detalių. Tolimose kelionėse pradeda kalti kompensatoriai ir labai greitai dyla variklis. Dėl didelio suodžių kiekio alyva darosi ir mažiau atspari ribinėms temperatūroms. Jei tepalas pasidarė tamsus, jį reikia skubiai keisti net ir tenuvažiavus kelis tūkstančius kilometrų.

O kaip kenkia automobiliui nekeičiami tepalai? Pirmiausia nuo to labiausiai kenčia automobilio užvedimas. Praleidus tepalo keitimo laiką, nuosėdos variklyje kaupsis vis intensyviau, o tai stabdys tepalo cirkuliaciją ir prastės variklio tepimas. Taigi, jis greičiau dėvėsis, didės rizika variklį sugadinti ar net „užkalti“.

Dar vienas nuolatinis rūpestis – visiems automobiliams būtinas periodinis važiuoklės tikrinimas bei remontas. Važiuoklė yra viena iš svarbiausių važiavimo saugumą užtikrinančių automobilio sistemų. Važiuokles remonto Vilniuje meistrai rekomenduoja ją tikrinti du kartus per metus. Jos darbas – užtikrinti tolygų važiavimą ir stabilumą posūkiuose. Tinkamai veikianti automobilio važiuoklė užtikrina patikimą automobilio valdomumą. Automobilio važiuoklė bei jos būklė turi daugiausia įtakos saugiam ir komfortabiliam važiavimui.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *